Om oss

I 1992 ble Kommunalfinans AS etablert som et rådgivningsselskap for kommunal sektor. Målsetningen var å fungere som en økonomi- og finansavdeling for den enkelte kommune med særlig hensyn på å ivareta de verdier balansen til en hver tid representerer. I 1998 fikk selskapet konsesjon fra Finanstilsynet til å drive aktiv forvaltning og senere også mottak og formidling av ordre og investeringsrådgivning samt visse tilknyttede tjenester. Les mer om våre konsesjoner her.

Kommunalfinans AS ble senere Bergen Capital Management AS som er et uavhengig verdipapirforetak og er eiet av de ansatte. Vi opererer som en uavhengig aktør på vegne av våre kunder.

 

 

 

Gjeldsforvaltning

I dag er gjeldsforvaltning et primærområde som tilbys offentlig sektor. Den store satsingen ovenfor kommunal sektor, har gjort selskapet til en betydelig aktør hvor vi forvalter mer enn NOK 80 milliarder innenfor gjeldsforvaltning. Samlet er vi Norges største kommune. Les mer om gjeldsforvaltning her.

Aktiv forvaltning

Gjennom selskapets konsesjon fra Finanstilsynet til å drive aktiv forvaltning tilbys det skreddersydde løsninger av forvaltning innen norske aksjer, obligasjoner og egenkapitalbevis. Vi forvalter NOK 1 milliard for våre kunder. Aktiv forvaltning tilbys både offentlige og private institusjoner, kommuner, stiftelser og privatpersoner. Les mer om aktiv forvaltning her.

Finansiell rådgivning

Siden 1992 har selskapet bistått en rekke fylkeskommuner, kommuner, kommunale foretak og aksjeselskap, kraftselskap samt offentlige virksomheter med finansielle og økonomiske rådgivningstjenester. Les mer om finansiell rådgivning her.