Om oss

I 1992 ble Kommunalfinans AS etablert som et rådgivningsselskap for kommunal sektor. Målsetningen var å fungere som en økonomi- og finansavdeling for den enkelte kommune med særlig hensyn på å ivareta de verdier balansen til en hver tid representerer. I 1998 fikk selskapet konsesjon fra Finanstilsynet til å drive porteføljeforvaltning og senere også mottak og formidling av ordre og investeringsrådgivning samt visse tilknyttede tjenester. Les mer om våre konsesjoner her.

Kommunalfinans AS ble senere Bergen Capital Management AS som er et uavhengig verdipapirforetak og er eiet av de ansatte. Vi opererer som en uavhengig aktør på vegne av våre kunder.

 

 

 

Gjeldsforvaltning

I dag er gjeldsforvaltning et primærområde som tilbys offentlig sektor. Den store satsingen ovenfor kommunal sektor, har gjort selskapet til en betydelig aktør hvor vi forvalter mer enn NOK 85 milliarder innenfor gjeldsforvaltning. Samlet er vi Norges største kommune.

Rapportering

Skreddersydd rapportering for gjeldsporteføljer.

Rådgivning

Siden 1992 har selskapet bistått en rekke fylkeskommuner, kommuner, kommunale foretak og aksjeselskap, kraftselskap samt offentlige virksomheter med finansielle og økonomiske rådgivningstjenester.