Dette er resultatene vi oppnår

Vi oppnår markedsmessige priser ved nye låneopptak og refinansieringer. 

 

Vi er en stor aktør i markedet og BCM stod for 41 % av antall transaksjoner som ble gjort i obligasjonsmarkedet for kommuner og fylkeskommuner i 2019. BCM representerer 39 av 89 kommuner og fylkeskommuner som har lån notert på Oslo Børs, noe som utgjør en andel på 44 %.

Dette medfører at vi oppnår markedsmessige priser ved nye låneopptak og refinansieringer.

Konkurranse gir resultater

Vi avholder budrunder på vegne av våre kunder, hvor vi i tillegg til det ordinære lånemarkedet, også benytter sertifikat- og obligasjonsmarkedet. Som en stor aktør med over NOK 80 milliarder til forvaltning, drar vi nytte av gode kontakter i markedet for alle våre kunder.

Prisene under (nominell lånerente) er oppnådd ved panel med inntil 7 tilbydere. Ved opptak av lån i sertifikat- og obligasjonsmarkedet tilkommer vps kostnader og kontoførergebyr samt tillitsmanns- og børsavgift ved obligasjonslån. Lånevolumet kan være mellom NOK 25 mill - 500 mill.

 

Dato
Kommune
Periode
Instrument
Lånerente
Volum
29.11.19
Meland
3 mnd
Sertifikatvilk.
2,068%
52 000 000
29.11.19
Sunndal
1,5 mnd
Sertifikat
2,118%
20 000 000
26.11.19
Indre Fosen
6 mnd
Sertifikat
2,095%
151 800 000
22.11.19
Vest-Agder
2 mnd
Sertifikatvilk.
2,090%
130 000 000
20.11.19
Etne
12 mnd
Sertifikat
2,034%
61 724 008
20.11.19
Ulstein
3 mnd
Sertifikat
2,050%
112 387 000
20.11.19
Hordaland
3 mnd
Sertifikatvilk.
2,028%
470 000 000
20.11.19
Harstad
1 mnd
Sertifikat
1,747%
107 000 000
15.11.19
Ulstein
12 mnd
Sertifikat
1,993%
285 028 417
14.11.19
Hordaland
11 mnd
Sertifikat
2,003%
400 000 000
Dato
Kommune
Lånerente
29.11.19
Meland
2,068%
29.11.19
Sunndal
2,118%
26.11.19
Indre Fosen
2,095%
22.11.19
Vest-Agder
2,090%
20.11.19
Etne
2,034%
20.11.19
Ulstein
2,050%
20.11.19
Hordaland
2,028%
20.11.19
Harstad
1,747%
15.11.19
Ulstein
1,993%
14.11.19
Hordaland
2,003%
Dato
Kommune
Periode
Lånerente
29.11.19
Meland
3 mnd
2,068%
29.11.19
Sunndal
1,5 mnd
2,118%
26.11.19
Indre Fosen
6 mnd
2,095%
22.11.19
Vest-Agder
2 mnd
2,090%
20.11.19
Etne
12 mnd
2,034%
20.11.19
Ulstein
3 mnd
2,050%
20.11.19
Hordaland
3 mnd
2,028%
20.11.19
Harstad
1 mnd
1,747%
15.11.19
Ulstein
12 mnd
1,993%
14.11.19
Hordaland
11 mnd
2,003%