Dette er resultatene vi oppnår

Vi oppnår markedsmessige priser ved nye låneopptak og refinansieringer. 

 

Vi er en stor aktør i markedet og BCM stod for 41 % av antall transaksjoner som ble gjort i obligasjonsmarkedet for kommuner og fylkeskommuner i 2019. BCM representerer 39 av 89 kommuner og fylkeskommuner som har lån notert på Oslo Børs, noe som utgjør en andel på 44 %.

Dette medfører at vi oppnår markedsmessige priser ved nye låneopptak og refinansieringer.

Konkurranse gir resultater

Vi avholder budrunder på vegne av våre kunder, hvor vi i tillegg til det ordinære lånemarkedet, også benytter sertifikat- og obligasjonsmarkedet. Som en stor aktør med over NOK 115 milliarder til forvaltning, drar vi nytte av gode kontakter i markedet for alle våre kunder.

Prisene under (nominell lånerente) er oppnådd ved panel med inntil 7 tilbydere. Ved opptak av lån i sertifikat- og obligasjonsmarkedet tilkommer vps kostnader og kontoførergebyr samt tillitsmanns- og børsavgift ved obligasjonslån. Lånevolumet kan være mellom NOK 25 mill - 500 mill.

 

Dato
Kommune
Periode
Instrument
Lånerente
Volum
17.09.20
Rauma
12 mnd
Sertifikat
3MN+0,135%
104 000 000
17.09.20
Aurskog-Høland
12 mnd
Sertifikat
3MN+0,130%
224 593 320
16.09.20
Enebakk
5 mnd
Sertifikat
0,416%
204 662 000
16.09.20
Nittedal
3 år
Banklån
3MN+0,280%
98 266 000
15.09.20
Harstad
7 mnd
Sertifikat
0,424%
310 355 000
15.09.20
Rælingen
2 år
Obligasjon
3MN+0,170%
150 000 000
15.09.20
Agder
3 år
Obligasjon
3MN+0,239%
500 000 000
15.09.20
Alver
2,5 år
Obligasjon
3MN+0,195%
245 000 000
15.09.20
Sula
11 mnd
Sertifikat
0,464%
150 000 000
14.09.20
Sola
5 mnd
Sertifikat
0,359%
36 433 000
Dato
Kommune
Lånerente
17.09.20
Rauma
3MN+0,135%
17.09.20
Aurskog-Høland
3MN+0,130%
16.09.20
Enebakk
0,416%
16.09.20
Nittedal
3MN+0,280%
15.09.20
Harstad
0,424%
15.09.20
Rælingen
3MN+0,170%
15.09.20
Agder
3MN+0,239%
15.09.20
Alver
3MN+0,195%
15.09.20
Sula
0,464%
14.09.20
Sola
0,359%
Dato
Kommune
Periode
Lånerente
17.09.20
Rauma
12 mnd
3MN+0,135%
17.09.20
Aurskog-Høland
12 mnd
3MN+0,130%
16.09.20
Enebakk
5 mnd
0,416%
16.09.20
Nittedal
3 år
3MN+0,280%
15.09.20
Harstad
7 mnd
0,424%
15.09.20
Rælingen
2 år
3MN+0,170%
15.09.20
Agder
3 år
3MN+0,239%
15.09.20
Alver
2,5 år
3MN+0,195%
15.09.20
Sula
11 mnd
0,464%
14.09.20
Sola
5 mnd
0,359%