Dette er resultatene vi oppnår

Vi oppnår markedsmessige priser ved nye låneopptak og refinansieringer. 

 

Vi er en stor aktør i markedet og BCM stod for 41 % av antall transaksjoner som ble gjort i obligasjonsmarkedet for kommuner og fylkeskommuner i 2019. BCM representerer 39 av 89 kommuner og fylkeskommuner som har lån notert på Oslo Børs, noe som utgjør en andel på 44 %.

Dette medfører at vi oppnår markedsmessige priser ved nye låneopptak og refinansieringer.

Konkurranse gir resultater

Vi avholder budrunder på vegne av våre kunder, hvor vi i tillegg til det ordinære lånemarkedet, også benytter sertifikat- og obligasjonsmarkedet. Som en stor aktør med over NOK 80 milliarder til forvaltning, drar vi nytte av gode kontakter i markedet for alle våre kunder.

Prisene under (nominell lånerente) er oppnådd ved panel med inntil 7 tilbydere. Ved opptak av lån i sertifikat- og obligasjonsmarkedet tilkommer vps kostnader og kontoførergebyr samt tillitsmanns- og børsavgift ved obligasjonslån. Lånevolumet kan være mellom NOK 25 mill - 500 mill.

 

Dato
Kommune
Periode
Instrument
Lånerente
Volum
17.02.20
Ålesund
4 mnd
Sertifikatvilk.
1,842%
152 200 000
17.02.20
Bjørnafjorden
3 mnd
Sertifikatvilk.
1,835%
198 240 000
17.02.20
Vestland
5 år
Obligasjon
1,975%
470 000 000
17.02.20
Hareid
3 mnd
Sertifikat
1,853%
65 000 000
17.02.20
Siljan
12 mnd
Sertifikat
1,984%
50 000 000
14.02.20
Ullensvang
12 mnd
Sertifikat
1,970%
148 683 890
14.02.20
Vanylven
12 mnd
Sertifikatvilk.
1,958%
60 000 000
14.02.20
Rauma
3 mnd
Sertifikat
1,839%
55 000 000
13.02.20
Lillestrøm
7 mnd
Sertifikat
1,940%
175 000 000
13.02.20
Skien
12 mnd
Sertifikatvilk.
1,945%
406 780 000
Dato
Kommune
Lånerente
17.02.20
Ålesund
1,842%
17.02.20
Bjørnafjorden
1,835%
17.02.20
Vestland
1,975%
17.02.20
Hareid
1,853%
17.02.20
Siljan
1,984%
14.02.20
Ullensvang
1,970%
14.02.20
Vanylven
1,958%
14.02.20
Rauma
1,839%
13.02.20
Lillestrøm
1,940%
13.02.20
Skien
1,945%
Dato
Kommune
Periode
Lånerente
17.02.20
Ålesund
4 mnd
1,842%
17.02.20
Bjørnafjorden
3 mnd
1,835%
17.02.20
Vestland
5 år
1,975%
17.02.20
Hareid
3 mnd
1,853%
17.02.20
Siljan
12 mnd
1,984%
14.02.20
Ullensvang
12 mnd
1,970%
14.02.20
Vanylven
12 mnd
1,958%
14.02.20
Rauma
3 mnd
1,839%
13.02.20
Lillestrøm
7 mnd
1,940%
13.02.20
Skien
12 mnd
1,945%