Dette er resultatene vi oppnår

Vi oppnår markedsmessige priser ved nye låneopptak og refinansieringer. 

 

 

Vi er en stor aktør som er hyppig i markedet. Dette medfører at vi oppnår markedsmessige priser ved nye låneopptak og refinansieringer.

 

Konkurranse gir resultater

Vi avholder budrunder på vegne av våre kunder, hvor vi i tillegg til det ordinære lånemarkedet, også benytter sertifikat- og obligasjonsmarkedet. Som en stor aktør med over NOK 80 milliarder til forvaltning, drar vi nytte av gode kontakter i markedet for alle våre kunder.

Prisene under (nominell lånerente) er oppnådd ved panel med inntil 7 tilbydere. Ved opptak av lån i sertifikat- og obligasjonsmarkedet tilkommer vps kostnader og kontoførergebyr samt tillitsmanns- og børsavgift ved obligasjonslån. Lånevolumet kan være mellom NOK 25 mill - 500 mill.

 

Dato
Kommune
Periode
Instrument
Lånerente
Volum
02.10.19
Skien
5 år
Obligasjon
1,974%
187 000 000
02.10.19
Skien
2 mnd
Sertifikat
1,664%
173 387 000
26.09.19
Ulstein
4 mnd
Sertifikat
1,849%
169 600 000
26.09.19
Volda
5 mnd
Sertifikat
1,860%
161 518 918
25.09.19
Haram
4 mnd
Sertifikat
1,839%
100 000 000
24.09.19
Hareid
4 mnd
Sertifikat
1,757%
64 216 000
23.09.19
Kvinnherad
10 år
Banklån
2,161%
326 192 000
18.09.19
Meland
12 mnd
Sertifikat
1,795%
80 500 000
16.09.19
Haram
5 mnd
Sertifikat
1,770%
152 200 000
16.09.19
Rauma
9 mnd
Sertifikat
1,770%
93 500 000
Dato
Kommune
Lånerente
02.10.19
Skien
1,974%
02.10.19
Skien
1,664%
26.09.19
Ulstein
1,849%
26.09.19
Volda
1,860%
25.09.19
Haram
1,839%
24.09.19
Hareid
1,757%
23.09.19
Kvinnherad
2,161%
18.09.19
Meland
1,795%
16.09.19
Haram
1,770%
16.09.19
Rauma
1,770%
Dato
Kommune
Periode
Lånerente
02.10.19
Skien
5 år
1,974%
02.10.19
Skien
2 mnd
1,664%
26.09.19
Ulstein
4 mnd
1,849%
26.09.19
Volda
5 mnd
1,860%
25.09.19
Haram
4 mnd
1,839%
24.09.19
Hareid
4 mnd
1,757%
23.09.19
Kvinnherad
10 år
2,161%
18.09.19
Meland
12 mnd
1,795%
16.09.19
Haram
5 mnd
1,770%
16.09.19
Rauma
9 mnd
1,770%