Dette er resultatene vi oppnår

Vi oppnår markedsmessige priser ved nye låneopptak og refinansieringer. 

 

 

Vi er en stor aktør som er hyppig i markedet. Dette medfører at vi oppnår markedsmessige priser ved nye låneopptak og refinansieringer.

 

Konkurranse gir resultater

Vi avholder budrunder på vegne av våre kunder, hvor vi i tillegg til det ordinære lånemarkedet, også benytter sertifikat- og obligasjonsmarkedet. Som en stor aktør med over NOK 80 milliarder til forvaltning, drar vi nytte av gode kontakter i markedet for alle våre kunder.

Prisene under (nominell lånerente) er oppnådd ved panel med inntil 7 tilbydere. Ved opptak av lån i sertifikat- og obligasjonsmarkedet tilkommer vps kostnader og kontoførergebyr samt tillitsmanns- og børsavgift ved obligasjonslån. Lånevolumet kan være mellom NOK 25 mill - 500 mill.

 

Dato
Kommune
Periode
Instrument
Lånerente
Volum
15.08.19
Porsgrunn
10 år
Obligasjon
1,934%
296 000 000
13.08.19
Haram
12 mnd
Sertifikat
1,720%
153 600 000
12.08.19
Sola
10 år
Obligasjon
1,995%
207 000 000
12.08.19
Harstad
6 mnd
Sertifikat
1,673%
300 000 000
09.08.19
Sveio
7 år
Obligasjon
1,884%
95 479 000
08.08.19
Ulstein
2 mnd
Sertifikat
1,449%
202 650 000
16.07.19
Fredrikstad
10 år
Obligasjon
2,369%
270 000 000
09.07.19
Harstad
3 mnd
Sertifikat
1,410%
150 000 000
04.07.19
Hareid
7 år
Obligasjon
2,140%
75 000 000
28.06.19
Rauma
2 mnd
Sertifikat
1,410%
50 000 000
Dato
Kommune
Lånerente
15.08.19
Porsgrunn
1,934%
13.08.19
Haram
1,720%
12.08.19
Sola
1,995%
12.08.19
Harstad
1,673%
09.08.19
Sveio
1,884%
08.08.19
Ulstein
1,449%
16.07.19
Fredrikstad
2,369%
09.07.19
Harstad
1,410%
04.07.19
Hareid
2,140%
28.06.19
Rauma
1,410%
Dato
Kommune
Periode
Lånerente
15.08.19
Porsgrunn
10 år
1,934%
13.08.19
Haram
12 mnd
1,720%
12.08.19
Sola
10 år
1,995%
12.08.19
Harstad
6 mnd
1,673%
09.08.19
Sveio
7 år
1,884%
08.08.19
Ulstein
2 mnd
1,449%
16.07.19
Fredrikstad
10 år
2,369%
09.07.19
Harstad
3 mnd
1,410%
04.07.19
Hareid
7 år
2,140%
28.06.19
Rauma
2 mnd
1,410%