Dette er resultatene vi oppnår

Vi oppnår markedsmessige priser ved nye låneopptak og refinansieringer. 

 

 

Vi er en stor aktør som er hyppig i markedet. Dette medfører at vi oppnår markedsmessige priser ved nye låneopptak og refinansieringer.

 

Konkurranse gir resultater

Vi avholder budrunder på vegne av våre kunder, hvor vi i tillegg til det ordinære lånemarkedet, også benytter sertifikat- og obligasjonsmarkedet. Som en stor aktør med over NOK 80 milliarder til forvaltning, drar vi nytte av gode kontakter i markedet for alle våre kunder.

Prisene under (nominell lånerente) er oppnådd ved panel med inntil 7 tilbydere. Ved opptak av lån i sertifikat- og obligasjonsmarkedet tilkommer vps kostnader og kontoførergebyr samt tillitsmanns- og børsavgift ved obligasjonslån. Lånevolumet kan være mellom NOK 25 mill - 500 mill.

 

Dato
Kommune
Periode
Instrument
Lånerente
Volum
10.04.19
Os
6 mnd
Sertifikat
1,425%
238 000 000
09.04.19
Vågsøy
12 mnd
Sertifikat
1,540%
142 217 490
08.04.19
Odda
5 år
Obligasjon
2,143%
192 263 000
08.04.19
Sørum
2 mnd
Sertifikat
1,217%
100 000 000
08.04.19
Vindafjord
3 år
Banklån
2,000%
113 000 000
08.04.19
Skedsmo
5 mnd
Sertifikatvilk.
1,416%
182 000 000
08.04.19
Os
5 år
Obligasjon
2,160%
95 000 000
05.04.19
Vest-Agder
6 mnd
Sertifikat
1,420%
400 000 000
04.04.19
Kragerø
3 år
Obligasjon
1,955%
120 000 000
04.04.19
Fredrikstad
2 mnd
Sertifikat
1,205%
270 000 000
Dato
Kommune
Lånerente
10.04.19
Os
1,425%
09.04.19
Vågsøy
1,540%
08.04.19
Odda
2,143%
08.04.19
Sørum
1,217%
08.04.19
Vindafjord
2,000%
08.04.19
Skedsmo
1,416%
08.04.19
Os
2,160%
05.04.19
Vest-Agder
1,420%
04.04.19
Kragerø
1,955%
04.04.19
Fredrikstad
1,205%
Dato
Kommune
Periode
Lånerente
10.04.19
Os
6 mnd
1,425%
09.04.19
Vågsøy
12 mnd
1,540%
08.04.19
Odda
5 år
2,143%
08.04.19
Sørum
2 mnd
1,217%
08.04.19
Vindafjord
3 år
2,000%
08.04.19
Skedsmo
5 mnd
1,416%
08.04.19
Os
5 år
2,160%
05.04.19
Vest-Agder
6 mnd
1,420%
04.04.19
Kragerø
3 år
1,955%
04.04.19
Fredrikstad
2 mnd
1,205%