Dette er resultatene vi oppnår

Vi oppnår markedsmessige priser ved nye låneopptak og refinansieringer. 

 

 

Vi er en stor aktør som er hyppig i markedet. Dette medfører at vi oppnår markedsmessige priser ved nye låneopptak og refinansieringer.

 

Konkurranse gir resultater

Vi avholder budrunder på vegne av våre kunder, hvor vi i tillegg til det ordinære lånemarkedet, også benytter sertifikat- og obligasjonsmarkedet. Som en stor aktør med over NOK 80 milliarder til forvaltning, drar vi nytte av gode kontakter i markedet for alle våre kunder.

Prisene under (nominell lånerente) er oppnådd ved panel med inntil 7 tilbydere. Ved opptak av lån i sertifikat- og obligasjonsmarkedet tilkommer vps kostnader og kontoførergebyr samt tillitsmanns- og børsavgift ved obligasjonslån. Lånevolumet kan være mellom NOK 25 mill - 500 mill.

 

Dato
Kommune
Periode
Instrument
Lånerente
Volum
07.12.18
Kongsberg
2 mnd
Sertifikat
1,419%
138 890 000
29.11.18
Kragerø
3 mnd
Sertifikat
1,370%
30 000 000
21.11.18
Tinn
5 år
Banklån
N+0,480%
82 823 000
21.11.18
Etne
12 mnd
Sertifikat
1,434%
70 907 000
21.11.18
Ulstein
3 mnd
Sertifikat
1,335%
113 855 661
19.11.18
Hordaland
12 mnd
Sertifikatvilk.
1,409%
470 000 000
19.11.18
Skedsmo
4 mnd
Sertifikat
1,310%
188 237 000
15.11.18
Kvam
4 mnd
Sertifikatvilk.
1,318%
65 500 000
14.11.18
Kongsberg
3 mnd
Sertifikatvilk.
1,298%
81 959 101
13.11.18
Bamble
10 år
Banklån
2,825%
114 000 000
Dato
Kommune
Lånerente
07.12.18
Kongsberg
1,419%
29.11.18
Kragerø
1,370%
21.11.18
Tinn
N+0,480%
21.11.18
Etne
1,434%
21.11.18
Ulstein
1,335%
19.11.18
Hordaland
1,409%
19.11.18
Skedsmo
1,310%
15.11.18
Kvam
1,318%
14.11.18
Kongsberg
1,298%
13.11.18
Bamble
2,825%
Dato
Kommune
Periode
Lånerente
07.12.18
Kongsberg
2 mnd
1,419%
29.11.18
Kragerø
3 mnd
1,370%
21.11.18
Tinn
5 år
N+0,480%
21.11.18
Etne
12 mnd
1,434%
21.11.18
Ulstein
3 mnd
1,335%
19.11.18
Hordaland
12 mnd
1,409%
19.11.18
Skedsmo
4 mnd
1,310%
15.11.18
Kvam
4 mnd
1,318%
14.11.18
Kongsberg
3 mnd
1,298%
13.11.18
Bamble
10 år
2,825%