Dette er resultatene vi oppnår

Vi oppnår markedsmessige priser ved nye låneopptak og refinansieringer. 

 

 

Vi er en stor aktør som er hyppig i markedet. Dette medfører at vi oppnår markedsmessige priser ved nye låneopptak og refinansieringer.

 

Konkurranse gir resultater

Vi avholder budrunder på vegne av våre kunder, hvor vi i tillegg til det ordinære lånemarkedet, også benytter sertifikat- og obligasjonsmarkedet. Som en stor aktør med over NOK 80 milliarder til forvaltning, drar vi nytte av gode kontakter i markedet for alle våre kunder.

Prisene under (nominell lånerente) er oppnådd ved panel med inntil 7 tilbydere. Ved opptak av lån i sertifikat- og obligasjonsmarkedet tilkommer vps kostnader og kontoførergebyr samt tillitsmanns- og børsavgift ved obligasjonslån. Lånevolumet kan være mellom NOK 25 mill - 500 mill.

 

Dato
Kommune
Periode
Instrument
Lånerente
Volum
19.06.19
Meland
3 år
Banklån
1,843%
130 000 000
19.06.19
Indre Fosen
12 mnd
Sertifikat
1,747%
77 579 208
18.06.19
Volda
12 mnd
Sertifikat
1,724%
174 691 380
18.06.19
Rauma
3 mnd
Sertifikat
1,407%
93 500 000
18.06.19
Haram
3 mnd
Sertifikat
1,407%
152 200 000
17.06.19
Østre Toten Boligstiftelse
12 mnd
Sertifikat
1,759%
39 610 608
17.06.19
Skedsmo
9 mnd
Sertifikat
1,718%
365 237 000
17.06.19
Sola
9 mnd
Sertifikat
1,717%
83 631 000
13.06.19
Drangedal
5 år
Banklån
2,070%
58 600 000
13.06.19
Sula
12 mnd
Sertifikat
1,730%
150 000 000
Dato
Kommune
Lånerente
19.06.19
Meland
1,843%
19.06.19
Indre Fosen
1,747%
18.06.19
Volda
1,724%
18.06.19
Rauma
1,407%
18.06.19
Haram
1,407%
17.06.19
Østre Toten Boligstiftelse
1,759%
17.06.19
Skedsmo
1,718%
17.06.19
Sola
1,717%
13.06.19
Drangedal
2,070%
13.06.19
Sula
1,730%
Dato
Kommune
Periode
Lånerente
19.06.19
Meland
3 år
1,843%
19.06.19
Indre Fosen
12 mnd
1,747%
18.06.19
Volda
12 mnd
1,724%
18.06.19
Rauma
3 mnd
1,407%
18.06.19
Haram
3 mnd
1,407%
17.06.19
Østre Toten Boligstiftelse
12 mnd
1,759%
17.06.19
Skedsmo
9 mnd
1,718%
17.06.19
Sola
9 mnd
1,717%
13.06.19
Drangedal
5 år
2,070%
13.06.19
Sula
12 mnd
1,730%